TAG | Tips

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายจำพวก “เพิ่มยอดขาย”,  “เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บมากขึ้น” , “เพิ่มการรับรู้”  เหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนัก เป็นเพราะไม่สามารถวัดเอาความสำเร็จจากสิ่งเหล่านี้ได้

Hide

ธุรกิจขนาดเล็กควรที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ความเป็นมาของธุรกิจว่าเริ่มต้นได้อย่างไร คุณจะสามารถคาดหวังอะไรได้หากคุณเองไม่สามารถที่จะสื่อให้ลูกค้าของคุณเองหลงใหลได้ปลื้มกับตัวผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

Hide

  1. ร่างวาระการประชุมก่อนที่จะมีการเข้าประชุม และส่งไปยังทุกฝ่ายก่อนมีการประชุม 1 อาทิตย์หากเป็นไปได้  เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน 2. คนจดบันทึกการประชุม  ความสำคัญของการจดบันทึกการประชุมคือ ผู้จดจะต้องบันทึกรายละเอียดของการตัดสินใจ มีพื้นฐานการฟังจับใจความได้เป็นอย่างดี

Hide

1. เริ่มต้นใช้ Blog  ทำไมต้องเป็น Blog ก็เพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับทุกวันนี้ และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สามารถดูแล อัพเดท แก้ไขได้ด้วยตัวเอง

Hide

สำหรับผู้ที่สนใจงาน PR ทักษะที่ควรจะมีคือ ทักษะในการเขียนที่ดี มีความตั้งใจเอาใจใส่ต่องาน มีความสามารถรอบด้าน และเข้าใจวิธีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ และที่จะนำไปใช้้ได้อย่างดี นอกจากนั้นที่กล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีต่อไปนี้ที่จะสามารถสร้างความประทับใจจนเข้าตากับบริษัทผู้จ้างงานได้ดังนี้

Hide

“เราจะเพิ่มยอดขาย”  ตัวอย่างนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ดี เป็นเพราะมันไม่สามารถวัดได้ ดังนั้นอะไรคือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเรา ?  บ่อยครั้งที่เกิดความคลุมเคลือในเป้าหมายของการสื่อสาร  การสื่อสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญโฆษณา หรือโปรโมชั่น  เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ความสำเร็จในเป้าหมายนั้นคืออะไร ?  กรณีที่เรามีงบประมาณที่กัด เราจำเป็นต้องพูดถึง Outcomes ผลลัพธ์ ไม่ใช่ Output หรือผลผลิต

Hide

เราสามารถรับรู้ต้องการลูกค้าของเราได้ง่าย ๆ ว่าพวกเขามีความภักดีต่อแบรนด์ของเรามากน้อยเพียงใด  มีมุมมองต่อคุณภาพ, ชื่อเสียงของสินค้า/บริการ ว่าเป็นเช่นใด สิ่งเหล่านี้สามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด นั่นก็คือลูกค้าผู้บริโภคเองเท่านั้น

Hide

Older posts >>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.